GIẢM_50% (chỉ còn #65K/ 1 Suất Chả Cá) vào #THỨ_2 hàng tuần

✔️ #GIẢM_50% (chỉ còn #65K/ 1 Suất Chả Cá) vào #THỨ_2 hàng tuần với bàn đặt từ 4 người trở lên và đặt bàn trước ít nhất 30 phút! Quý khách thêm 1 điều kiện để được giảm giá: Điều kiện để được giảm giá ( chia sẻ bài viết đầu tiên của trang Vua […]

blog article

GIẢM_50% (chỉ còn #65K/ 1 Suất Chả Cá) vào #THỨ_2 hàng tuần

✔️ #GIẢM_50% (chỉ còn #65K/ 1 Suất Chả Cá) vào #THỨ_2 hàng tuần với bàn đặt từ 4 người trở lên và đặt bàn trước ít nhất 30 phút!
Quý khách thêm 1 điều kiện để được giảm giá:

  • Điều kiện để được giảm giá ( chia sẻ bài viết đầu tiên của trang Vua Chả Cá – Ẩm Thực Hà Thành)

demo