Sinh nhật rộn ràng – Tặng ngàn ưu đãi

GIẢM NGAY 20% tất cả các suất chả cá (bàn đặt từ 10 người trở lên) TẶNG NGAY gói trang trí sinh nhật (bàn đặt từ 10 người trở lên) TẶNG THÊM bánh sinh nhật (áp dụng với bàn đặt từ 20 người và đặt bàn trước 1 ngày)

blog article

Sinh nhật rộn ràng – Tặng ngàn ưu đãi

  • GIẢM NGAY 20% tất cả các suất chả cá (bàn đặt từ 10 người trở lên)
  • TẶNG NGAY gói trang trí sinh nhật (bàn đặt từ 10 người trở lên)
  • TẶNG THÊM bánh sinh nhật (áp dụng với bàn đặt từ 20 người và đặt bàn trước 1 ngày)

demo